ویدئو: تنوع ارغوانی

تحقیقات تاریخی و بیولوژیکی پائول لوبکوف.

انگلیس ویکتوریا برای همه نوع دوستداران ماجراجویی فضا ایجاد کرد. خطرناک ترین، اما همچنین سودآورترین، برداشت شکارچیان گیاهی بود. آنها به چین و آمریكای لاتین رفتند، جایی كه هر گامی كه آنها در معرض خطر مرگ قرار داشتند، به لامپ گل سرخ و اركیدی كه در آن شهرت می آورد، وارد می شد.

با تشکر از این سفرهای خطرناک، چارلز داروین قادر به کشف تاریخ تحول در Orchids بود.