انتخاب سردبیر

نحوه نگهداری بلدرچین در زمستان، نگهداری غده در خانه

دلالی های روشن و به یاد ماندنی بسیاری از باغبان هستند. این گل های سرسبز اغلب برای تزئین حیاط استفاده می شود. بسیاری سعی می کنند که تا رسیدن به انبوه رسیده از غده ها تا بهار حفظ شوند. به منظور جلوگیری از مشکلات و اجتناب از اشتباهات استاندارد، مهم است که بدانید چگونه زمستان دلفی ها را به درستی ذخیره کنید.