انتخاب سردبیر

تور هوس: کارولینای جنوبی "قلعه" با جذابیت کم و کم عمق

در سال 1859، دکتر جوزف جانسون، ساکن شهر بوفورت، کارولینای جنوبی، به عنوان جراحت های جنگجویانه به شدت لگد زده می شود تصمیم می گیرد: او قصد ساخت بزرگترین خانه ای با شکوه در شهر را دارد. و علی رغم محاصره ی اتحادیه ی کشتی که با بالن های اروپایی خود، آهن آلات و مانتو های شومینه سنگ مرمر حمل می کرد، او این کار را انجام داد.