انتخاب سردبیر

مزایای گیاهان دارویی: خواص دارویی سیگار و موارد منع مصرف آن

نام داروی گیاهی در لاتین به نظر می رسد مانند salvia "salvere"، یعنی یعنی سالم بودن. بوقلمون بزرگ از سلوی با احترام برای "گیاه مقدس" سخن می گفت و یونانیان باستان ادعا می کنند که سیجیر گیاهی است که مرگ را می پذیرد. Salvia (سیج) دارای گونه های بسیاری است و آسان نیست که مشخص شود کدام مرجان دارویی است.