این کلیسای زیبا از درختان زندگی ساخته شده است

نیوانگلند براون کاکس به حیاط خلوتش رفت و احساس کرد که چیزی از دست رفته است. با الهام از سفر به خارج، او تصمیم گرفت کلیسا را ​​بسازد. اما به جای مصالح ساختمانی معمول، کاکس تصمیم به استفاده از درختان - درختان زندگی کرد.

کاکس یک قاب فلزی برای پشتیبانی قبل از آوردن شاخ و برگ ایجاد کرد. از آنجاییکه او مالک یک شرکت باغبانی به نام Treelocations است، کاکس قادر به پیگیری درختان در حال رشد برای این پروژه بود.

چهار سال بعد، او دارای کلیسا و باغ های حیاطی سه هکتار است. باغ ها برای تورهای عمومی یا اجاره به عنوان فضای رویدادی باز هستند. در عکس های زیر، تور را از ککس ایجاد کنید.

h / t Panda خسته شده