ویدئو: سحر و جادو از زندگی گیاه

Loading...

یک ویدیو فوق العاده که گیاهان به نظر می رسد رقص، حرکت و زندگی می کنند. دنیایی که ما به ندرت متوجه می شویم، زیرا آنها در ریتم خود زندگی می کنند ...

Loading...