ویدئو: باغ پل تامسون از مجموعه باغهای انگلیسی

Loading...

از شما دعوت میکنیم به باغ و پارک انگلیسی بروید. چیزی برای شگفتی وجود دارد. با توجه به این واقعیت است که تقریبا هر انگلیسی زبان بدون توجه به حرفه ای، عاشق گل است، کل کشور باعث ایجاد یک باغ گیاه شناسی غول پیکر می شود که گیاهان تقریبا از سراسر جهان جمع شده اند.

Loading...