در ژانویه 2017، روسیه به طور قابل توجهی واردات روغن نخل را کاهش داد

Loading...

طبق آمار رسمی، در ماه ژانویه 2017، 34.6 هزار تن روغن نخل به روسیه وارد شده است، که 3 برابر کمتر از ماه قبل (107 هزار تن) و 2 برابر کمتر از ژانویه 2016 است ( 65 هزار تن)، که در سه فصل گذشته حداقل ماهانه بوده است.

لازم به ذکر است که در ماه ژانویه 2017، تمام تولید کنندگان عمده محصولات، صادرات را به روسیه کاهش دادند. به طور خاص، اندونزی به میزان قابل توجهی کاهش حجم - 22.6 هزار تن، در مقایسه با 85.7 هزار تن در ماه گذشته، هلند - 4.7 هزار تن، در مقایسه با 8 هزار تن، و در مالزی - 5.8 هزار تن، در برابر 10.9 هزار تن به یاد بیاورید که در سال 2016، روسیه واردات نفت نخل - 847.6 هزار تن را به دست آورد، که 12 درصد بیشتر از سال قبل است.

Loading...